<
toekenningen

Haarlem Spoorzone Zuidwest

Lot de Haan design en research

€ 25.000

Spoorzone Haarlem Zuidwest bestaat uit drie aaneengesloten wijken die met 2100 woningen zullen worden uitgebreid. Het is onvermijdelijk dat dit invloed heeft op de leefbaarheid en identiteit van de wijken. Om huidige en toekomstige bewoners te betrekken bij het thema leefbaarheid in de wijk wordt een fysiek stadslab ontwikkeld. In 2019 is een team, bestaande uit ontwerpers, stadmakers, ontwikkelcombinatie HBB/Hoorne en de gemeente Haarlem al gestart met het betrekken van bewoners bij de ontwikkeling van de Spoorzone. Er zijn activiteiten georganiseerd gericht op het ontmoeten van elkaar en ophalen van ideeën bij bewoners die zelf iets willen betekenen voor hun wijk. In de komende tijd zullen sociaal ontwerper Lotte de Haan en conceptontwikkelaar Urban Sync het co-creatieproces met betrekking tot de ontwikkeling van de wijk uitbreiden. Zij organiseren elke maand thematische activiteiten en daarnaast creatieve interventies, om op lange termijn waarde toe te voegen aan de leefbaarheid van de wijk. Nieuwe initiatiefnemers worden daarbij begeleid om tot concrete plannen en de uitvoering daarvan te komen.