<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Hackers&Designers

€ 34.970

Hackers & Designers is een interdisciplinair platform, dat zich richt op het organiseren van workshops en bijeenkomsten op het gebied van technologie, vormgeving en kunst. Ze nodigt makers en gebruikers van technologie uit, om gezamenlijk te leren, maar ook om te 'ontleren'. In dit proces staan het zelf-initiëren en zelf-definiëren door te maken centraal. Hiermee beoogt Hackers & Designers socio-technologisch bewustzijn, digitale geletterdheid en kritisch burgerschap te bevorderen. Een groot deel van het netwerk bestaat uit 'tool builder', makers die open-source alternatieven zoeken voor gepatenteerde software, maar ook nieuwe hardware of educatieve formats ontwikkelen die bijdragen aan 'critical engagement'. Thema's die een rol spelen binnen het programma worden aangedragen door deze gemeenschap. Komend jaar wil de organisatie het netwerksystemen onderzoeken, door te focussen op onderwerpen die zijn gerelateerd aan community, informatie(technologie) en communicatie-infrastructuren. Dit krijgt vorm in een reeks van activiteiten, waaronder een tentoonstelling, workshops, bus-symposium, radioprogrammering en publicaties. Voor de realisatie van het programma werkt Hackers & Designers samen met partners in binnen- en buitenland, zoals Tetem, NDSM Amsterdam, Waag Society, Het Nieuwe Instituut, The Underground Division, Read-in en The Hmm.

website

hackersanddesigners.nl