<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Handleiding (Weder)opbouw: Grondbeginselen Duurzame Projectontwikkeling in Conflictgebieden

Specialist Operations

€ 43.200

Op basis van eerder onderzoek constateert SO.eu dat bij wederopbouwprojecten in conflictgebieden veel tijd en geld verloren gaat. Projecten sluiten niet goed aan op lokale behoeften en de culturele context of staan niet op de juiste plek. Analyses laten daarnaast zien dat bij internationale missies ruimtelijke expertise en wederopbouwprincipes grotendeels ontbreken. De aanvrager wil nu een veldhandleiding ontwikkelen die men bij deze projecten kan gebruiken zodat lokale behoeften en resultaten beter op elkaar aansluiten. De handleiding is bedoeld voor alle individuen (civiel/militair) die actief zijn in conflictgebieden. Dit voorstel is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie. In de startfase is een vooronderzoek uitgevoerd, zijn bestaande handleidingen geanalyseerd en is defensie aan het project verbonden. In het vervolgtraject gaat de aanvrager het deskresearch afronden en aanvullen met veldonderzoek in de Afghaanse regio Uruzgan. Het doel is om te komen tot een handleiding met instructiekaarten en een doctrine. Voor het opstellen van de inhoud werkt Specialist Operations nauw samen met de commandanten Provincial Reconstruction Team (PRT), Task Force Uruzgan (TFU) en leidinggevenden PRT Mission-Teams TFU van Defensie. Het onderzoek zal via diverse mediakanalen worden verspreid om zo een breed publiek te informeren.

website

www.specialistoperations.eu