<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

Happy Hall

Echter Ontwerp + Spirit Jeugdzorg + Garage2020 + Muzus

€ 30.000

De plaatsing van een kind of jongere in een pleeggezin gaat vaak gepaard met veel spanning: voor het kind in kwestie, maar ook voor de leden van het pleeggezin zelf. Soms wordt de plaatsing zelfs afgebroken; een zogenaamde 'breakdown.' Om de stress in de eerste periode van plaatsing te verlagen en zo breakdowns vaker te voorkomen, heeft Echter Ontwerp samen met Spirit Jeugdhulp een spelinterventie ontwikkeld: Happy Hall. Hiermee kunnen alle betrokkenen eenvoudig en inzichtelijk hun stemmingen bij thuiskomst aan elkaar overdragen. Dit draagt bij aan meer onderling begrip en vermindert zo stress. In de eerste fase zijn de partners in samenwerking met jeugdzorgprofessionals en ervaringsdeskundigen aan de slag gegaan met vijf pleeggezinnen om het spel via een ontwerpend onderzoek in de praktijk verder te ontwikkelen. Hieruit zijn ook een onderzoeksplan en -vragen voortgekomen. Dit onderzoek wordt in fase twee toegepast via een pilot met de huidige versie van het spel bij maximaal tien pleeggezinnen. Dit resulteert in kwalitatieve inzichten die uiteindelijk een markt-klaar ontwerp opleveren.

website

www.echterontwerp.nl