<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Tentoonstelling

Harvest! Collect! Re-Use! the new building site

Superuse

€ 19.140

Sinds de oprichting in 1997 werkt Superuse met teruggewonnen materialen in hun ontwerpen. Een doel van het bureau is om het hergebruik van materialen in de bouwpraktijk te vergemakkelijken. Hier geldt: hoe groter de schaal, hoe beter. In Nederland is er al een brede belangstelling voor hergebruik en in Duitsland neemt ook de belangstelling toe. Superuse is uitgenodigd door de curatoren Sally Below van Aufbauhaus Berlin en Nicola Borgmann van Architectuurgalerie München, om bij te dragen aan een tentoonstelling en randprogramma om het onderwerp hergebruik in de bouwsector te promoten en de Superuse-benadering van hergebruik van bouwmaterialen te tonen en in een Duitse setting te onderzoeken. De tentoonstelling presenteert gerealiseerde voorbeeldprojecten en concepten met de verschillende benaderingen van duurzaam bouwen. Het gemeenschappelijke thema is de circulaire aanpak. Ook gaat Superuse op zoek naar lokale restmaterialen in Duitsland, deze zullen worden gepresenteerd op de 'Harvest Map Germany'. Als het mogelijk is worden ook samples tentoongesteld. Verder wil Superuse initiatieven rond circulair bouwen in Duitsland verkennen, voorbeelden laten zien en kennis uitwisselen tussen de Duitse en Nederlandse bouwsector, in het bijzonder architecten. Met deze tentoonstelling, het opzetten van 'Harvest Map Germany', een begeleidend lezingenprogramma en studentenprogramma in Berlijn en München verwacht Superuse belanghebbenden in de bouwsector te inspireren en een positief effect te hebben op het hergebruik van materialen in de bouwsector in Duitsland.

website

www.superuse-studios.com