<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Harvest map of the design industry of Milan

Superuse Lab

€ 7.500

Superuse grijpt in deze startsubsidieaanvraag de verbouwing van een particuliere villa in Como aan om hergebruik, upcycling en ecologisch bouwen breder onder de aandacht te brengen van de Italiaanse en internationale vakwereld. In samenwerking met de Politecnico van Milaan, de lokale industrie en de bouwsector inventariseert en documenteert Superuse de restmateriaalstromen in Milaan in een online harvest map Dit is een zelfontwikkelde open source tool waarmee architecten en ontwerpers kunnen inzien waar industriële restmaterialen beschikbaar zijn voor hergebruik. Naast de Italiaanse toepassing van de harvest map organiseert Superuse workshops in de villa gericht op de concrete toepassing van de 'geoogste' restmaterialen. Voor de publiciteit rondom het project zoekt Superuse aansluiting bij de kanalen van de designindustrie in de Milaanregio.

website

superuse-studios.com