<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

Help Yourself: The Rise of Self-Design

Valiz

€ 18.413

'Help Yourself' is de eerste publicatie over 'self-design', van auteurs Mieke Gerritzen en Geert Lovink. Wie ben je, wie wil je zijn en wat moet je daarvoor doen? Dat zijn de vragen we onszelf vaak stellen, niet omdat we dat willen, maar omdat de samenleving het van ons verwacht, zo stelt Valiz. 'Help Yourself' is enerzijds een kritische beschouwing over het succesvolle zelfhulpboekengenre met bijbehorende workshops, waarbij mensen worden gestimuleerd zichzelf te veranderen om vervolgens gelukkiger, mooier of rijker te worden. Anderzijds is het boek een reactie op de technologische ontwikkelingen die de maakbaarheid van de perfecte mens faciliteren. Help Yourself overkoepelt de vele domeinen die vallen onder het verschijnsel zelfhulp, waaronder werk, schoonheid, gezondheid, geluk en succes, maar ook zelfredzaamheid en ons zelfbeeld. De auteurs introduceren uiteindelijk het begrip 'self-design'; het ontwerpen van je eigen ik. De aanvraag is bedoeld als bijdrage aan het onderzoek en de realisering van de publicatie. Help Yourself is een reflectie op de wereld van de zelfhulp in de vorm van een licht-ironisch (zelfhulp)boek. De publicatie verschijnt in een oplage van 3.000 stuks.

website

www.valiz.nl