<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

Het Circulair Warenhuis

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

€ 20.000

In het najaar van 2019 opende Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis in de binnenstad van Leiden: 'Het Circulair Warenhuis'. Daarmee zette het kringloopbedrijf een nieuwe koers in om zich te richten op hergebruik in een bredere zin. De basis voor 'Het Circulair Warenhuis' zijn de goederen die ingezameld worden door het kringloopbedrijf. Slechts een deel van deze producten kan rechtstreeks verkocht worden in de kringloopwinkels. De overige goederen worden afgevoerd als herbruikbaar materiaal of als afval. Door het bevorderen van het hergebruik van deze reststromen, kan de waarde van de materialen beter benut worden en de milieu-impact verminderen. Het kringloopbedrijf stelt dat het project voor ontwerpers een enorme bron van materiaal, inspiratie en arbeidskracht biedt. De ontwerpers kunnen het kringloopbedrijf 'know how' bieden met hun materiaalkennis en een kwaliteitsverbetering aanbrengen door goed productontwerp. 'Het Circulair Warenhuis' moet een laagdrempelige plek worden, waar kwaliteit boven kwantiteit gaat en waar het uitdragen van het verhaal over hergebruik van belang is.

website

www.kringloopwarenhuis.nl