<
toekenningen

Het Eiland van Dordrecht: transformatie van regionale keringen tot adaptatielandschap

€ 10.000

Felixx en Unesco-IHE doen in opdracht van de gemeente Dordrecht onderzoek naar de mogelijkheden om secundaire keringen in te zetten als cultuurhistorisch raamwerk. Het Eiland van Dordrecht vormt het projectgebied voor een zogenoemd nieuw geanimeerd adaptatielandschap. Het team gaat op zoek naar een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor het raamwerk, een (beleids-) instrumentarium dat sturing biedt in een organisch ontwikkelproces en inspirerende bouwstenen die verder uitgewerkt kunnen worden tot pilotprojecten. Tijdens de startfase worden sleutelpartijen bij het traject betrokken, regionale keringen geïnventariseerd, verschillende vergelijkende onderzoeken op het gebied van water, erfgoed en duurzaamheid gevolgd en een tweetal workshops georganiseerd. Tijdens de workshops wordt het vervolgtraject verder uitgewerkt en worden kansrijke deelprojecten in kaart gebracht.