<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Het Floragebied: een gezond economisch en natuurlijk ecosysteem in het hart van Westland

LUZ architecten i.s.m. gemeente Westland en TU Delft

€ 22.500

In het hart van het dichtbebouwde Westland komt ruimte vrij voor uitbreiding van de Greenport Horti Campus, woningbouw en beter openbaar vervoer. Maar er is meer mogelijk. LUZ architecten, TU Delft en de gemeente onderzoeken hoe het Floragebied het knooppunt kan worden van een duurzaam Westland. Een energieneutrale, klimaatbestendige en biodiverse habitat voor bedrijven en bewoners, waar onderwijs en ondernemen hand in hand gaan. Het Floragebied: plek voor economisch én natuurlijk evenwichtig ecosysteem.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.luzarchitecten.nl