<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Het Fotografisch Keramisch Reliëf als gebouwschil

Atelier Maarten Heijkamp

€ 7.500

Atelier Maarten Heijkamp heeft een innovatieve techniek ontwikkeld om met een camera obscura grootformaat fotografische reliëfs in keramiek te vervaardigen. Het object voor de camera wordt via een lens op een wand van natte klei geprojecteerd en met een door hemzelf ontwikkelde 'Fotografische Hamer' in de klei gebeiteld. Zo wordt het optische beeld omgezet in structuren in klei. In de startfase wil Maarten Heijkamp de toepassingsmogelijkheden van zijn innovatie in de architectuur verkennen. Daarvoor gaat hij in de startfase materiaalonderzoek uitvoeren door te experimenteren met enkele halffabricaat gevelpanelen van producenten in Nederland en Duitsland. Van de materiaalproeven, het proces en eventuele inspiratie voor vervolgstappen wordt vervolgens visuele documentatie ontwikkeld dat zal worden gedeeld met verschillende architectenbureaus. Tot slot zullen enkele workshops en expertmeetings worden georganiseerd voor geïnteresseerde professionals. In de vervolgfase wil de aanvrager doorwerken naar een pilotproject in de vorm van een driedimensionaal object op schaal van een paviljoen.

website

www.maartenheijkamp.nl