<
toekenningen

Het (Gast)huis van Welzijn

Laura Alvarez Architecture & Mauro Parravicini Architects b.v.

De verschuiving van institutionele zorg naar een informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers betekent voor mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat er een tekort aan zorg ontstaat. Voor deze mensen kan tijdelijke zorg en huisvesting een uitkomst bieden. Het team, bestaande uit Laura Alvarez en Mauro Parravicini, stelt dat deze patiënten niet alleen zorg nodig hebben. Door het bieden van een gevarieerd programma kan het nieuwe gasthuis binnen de buurt een bredere functie krijgen en net als vroeger bescherming, rust en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap bieden. Het programma zal daarom ook gericht zijn op welzijn en preventie. Het team onderzoekt tot wat voor een typologie deze vraag kan leiden. In het project werken zij samen HWW zorg uit Den Haag. Gezamenlijk zijn er twee mogelijke studielocaties gekozen; Verpleeghuis De Schildershoek, midden in de Schilderwijk, en Woonzorgcentrum Op de Laan, aan de Laan van Meerdervoort. Het vooronderzoek richt zich op twee deelaspecten, namelijk de ruimtelijke/ programmatische context en het proces. In de startfase van het onderzoek maakt men een atlas van alle typen lichte zorg en brengt men de gevolgen voor gebouwde omgeving in kaart. Daarnaast doen zij onderzoek naar de geschiedenis van het gasthuis en de mogelijkheden voor zelforganisatie voor zorg. Ook doet het team een vergelijkende projectanalyse en workshops met stakeholders.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier:

Het gasthuis van welzijn, Mauro Parravicini Architects
Transitie-strategie voor het architectonisch vormgeven van de participatieve samenleving in de naoorlogse wijk, Laura Alvarez Architecture