<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Het Gevangeniswezen

Menasse

€ 7.500

'Het Gevangeniswezen' is een onderzoeksproject van ontwerper Yuri Veerman in samenwerking met RESCALED over het zichtbaar maken van een complex en naar hun mening onderbelicht maatschappelijk systeem: het gevangeniswezen. RESCALED is een maatschappelijke organisatie met als visie dat omgang met gedetineerden gericht zou moeten zijn op re-integratie in de samenleving. Het doel van deze samenwerking is om met korte verhalen in de vorm van animaties en grafisch ontwerp thema's over het gevangeniswezen in Nederland bekend te maken bij burgers en politiek. Deze verhalen stimuleren reflectie op het huidige systeem en tonen alternatieven voor een nieuw strafsysteem. Het artistieke uitgangspunt is om een vertelvorm te ontwikkelen die het mogelijk maakt om een complex en onzichtbaar systeem zichtbaar en invoelbaar te maken. Het systeem is de hoofdpersoon van dit verhaal. De verschillende posities en identiteiten komen letterlijk aan het woord, maar versmelten in een karakter: het gevangeniswezen. Met de startsubsidie zal Yuri Veerman een eerste traject van drie maanden doorlopen waarin vooronderzoek wordt verricht naar de visuele vertaling van interviews naar bewegende en stilstaande beelden. In dit traject worden de eerste interviews afgenomen en op basis van deze gesprekken en antwoorden wordt een uitgebreid visueel onderzoek gedaan dat als basis kan dienen voor de definitieve uitwerking. Deze definitieve vorm zal waarschijnlijk bestaan uit twee delen: een lineaire documentaire animatie en beelden/gegevens uit de animatie die worden ingezet in grafische uitingen zoals illustratie, posters, infographics en gif's. Deze onderdelen zullen worden ingezet binnen de communicatiestrategie van RESCALED.