<
toekenningen

Het Hollandse Woongenootschap

Happel Cornelisse Verhoeven

Architectencollectief Happel Cornelisse Verhoeven en het Nederlands-Zwitserse Van de Wetering Atelier für Städtebau constateren dat er een gebrek ontstaat aan betaalbare en kwalitatieve (gezins)woningen in de stad. Ze spiegelen dit aan een aantal voorbeelden in Zürich, waar reeds antwoorden zijn gevonden voor datzelfde gebrek. Centraal staat het woonconcept ´genossenschaft´, een woonvorm tussen huur en koop in. Het is een vereniging zonder winstoogmerk, die woningen bouwt, verhuurt en onderhoudt in samenspraak met de bewoners. Hierdoor wordt een hoge ontwerp-, bouw- en woonkwaliteit bereikt. Deze woonvorm is door de recente aanpassing in de woningwet ook in Nederland denkbaar. Aan de hand van een analyse van de genossenschaft, vertaalt het team dit Zwitserse model van een wooncoöperatie naar de Nederlandse situatie. Centraal staat het onderzoek naar financierings-, contract- en eigendomsvormen. Aan de analyse koppelen de aanvragers actuele Nederlandse vraagstukken, zoals de kantoorleegstand en de behoefte aan meer gezinnen in de stad. Het team stelt als doel een betaalbaar huisvestingsalternatief voor doorsneegezinnen in de stad te beschrijven, waarin woongenot en kwaliteit centraal staat. Het onderzoek leidt tot de uitwerking van een pilotproject in Rotterdam.