<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Het Koenijn als Artistic Influencer

Thomas Spijkerman

€ 7.500

Theater- en televisiemaker Thomas Spijkerman ontvangt een startsubsidie in het kader van het project 'Het Koenijn als Artistic Influencer'. In het project infiltreert de aanvrager als het personage 'Koenijn' in de wereld van influencers op social media. Spijkerman beschrijft het project als een ontwerpend onderzoek naar de influencercultuur en stelt daarbij de vraag of dit een autonoom en kwalitatief platform kan zijn voor (digitale) performancekunst. Het doel van het onderzoek is derhalve tweeledig. Het project vormt een kritische beschouwing en reflectie op het menselijk gedrag op social media. Daarnaast is het een zoektocht naar de mogelijkheden van de platforms om als vehikel te dienen voor artistieke, vervreemdende, betekenisvolle content en de mogelijkheden om social media als autonoom theater te gebruiken. Voor het project wordt een partnerschap aangegaan met makershuis VondelCS.