<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

Het leven van dingen

Uitgeverij Atlas Contact

€ 7.511

In 'In het leven van dingen' staat de betekenis van objecten, dingen en voorwerpen centraal. De motivatie van auteur Warna Oosterbaan, die hij deelt met de fotograaf en de uitgever, is een zekere zorg over de rol van die dingen: misschien zijn er wel te veel, misschien moeten mensen zich meer hechten aan dingen en er zorgvuldiger mee omgaan. 'Worden dingen – vanuit die gezichtspunten – wel goed ontworpen?', vraagt de auteur zich af. In de hoofdstukken die Oosterbaan tot nu toe heeft geschreven, gaat de auteur in op enerzijds het vanzelfsprekende karakter van de dingen waarmee we ons omringen – wat ertoe leidt dat ze helaas weinig serieuze aandacht krijgen – en anderzijds hun belang en hun betekenis. Belang en betekenis komen helder naar voren op de momenten dat dingen niet functioneren, kwijt zijn of in de weg staan, stelt Oosterbaan. Hij onderzoekt de ontwikkeling van allerlei gebruiksvoorwerpen: zaklantaarns, hamers, stoelen, telefoons. Over al deze kwesties spreekt hij ook met verschillende ontwerpers, designtheoretici en museummedewerkers. De subsidie wordt ingezet voor een in het boek op te nemen foto-essay van Theo Baart. Op geheel eigen wijze brengt Baart objecten en gebruiksvoorwerpen in beeld. Voor het foto-essay neemt hij 'Het leven van dingen' als uitgangspunt en kijkt hij naar de levensloop van dingen.

website

www.atlascontact.nl