<
toekenningen

Regeling Architectuur → Productontwikkeling

Het Model

Stichting Jura Filmproducties

€ 32.054

Het Model is een documentaire over architect Herman Hertzberger en de transformatie van zijn Centraal Beheer-gebouw in Apeldoorn. Met de film wordt een overzicht geschetst van de carrière en werken van Hertzberger, zijn sociale visie op architectuur en het internationale belang ervan.

website

www.stichtingjura.org