<
toekenningen

Het nieuwe GASTHAUS

Bureau B+B

Bureau B+B stelt dat de veranderingen in de zorg makkelijker zijn in te passen in een stedelijke omgeving dan in het landelijk gebied. Daar ontbreekt namelijk een brede infrastructuur van instellingen die flexibiliteit bij herstructurering biedt. In het landelijk gebied zijn meerdere programma's meestal al samengevoegd in één centraal gebouw. Dit creëert geen gemeenschapsgevoel, is inflexibel en daardoor geen duurzame oplossing. B+B stelt dat het nieuwe gasthuis juist een centrale plek in de dorpsgemeenschap kan zijn. Zowel zorghotel als dorpshuis; een omgeving die wordt vormgegeven door de ritmes en gewoontes van het alledaagse leven. Daarmee krijgen bestaande dorpsstructuren een nieuwe maatschappelijke rol en betekenis. B+B wil in het nieuwe gasthuis niet alleen tijdelijke huisvestiging bieden. Ook streeft zij het vergroten van de bewegingsradius en verbeteren van sociale contacten na. Het onderzoek richt zich op de krimpregio tussen Maastricht, Heerlen en Geleen. De betrokken partijen zijn allen actief in dit gebied. Het project brengt partijen uit de zorg, onderwijs en onderzoek, plattelandseconomie en recreatie bij elkaar. Het kernteam bestaat naast ontwerpende disciplines ook uit een verpleegkundig specialist uit die regio. Het team inventariseert het zorglandschap in het gekozen gebied en analyseert drie dorpen (Beek, Nuth en Simpelveld) als casestudy. Ook organiseert het team expertmeetings met ouderen, zorgprofessionals en dorpsgenoten.