<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Het oranje kind

F.E. van der Weel

€ 7.500

Illustrator Fleur van der Weel vindt inclusie een belangrijk maatschappelijk thema en constateert dat er in Nederlandse kinderboeken sprake is van een gebrek aan diversiteit. Met het project 'Het oranje kind' wil ze, met het iconische beeld van het oranjekleurige kind dat Dick Bruna maakte als vertrekpunt, onderzoeken hoe ver het palet reikt om diversiteit te tekenen zonder stigmatiserend te zijn. Van der Weel kijkt hierbij naar de meest voorkomende migratieachtergronden, om samen met andere doodgewone of bijzondere kenmerken de weg naar inclusie te vinden. In de startfase staat het maken van de eerste schetsen en een eerste uitwerking van een aantal kindfiguren centraal. Van der Weel gaat hierbij een directe verbinding aan met de doelgroep van kinderen in de peuter- en basisschoolleeftijd, bij wie ze de inclusieve aanpak toetst. Daarnaast zoekt ze samenwerkingen met culturele instellingen en collega's die zich bevinden op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek, en andere deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van de representatie van (etnische) minderheden in de media en kinderboeken. Op basis van deze gesprekken ontwikkelt ze een passende methode en vorm voor het presenteren en delen van de resultaten van het onderzoek.

website

www.fleurvanderweel.com