<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Het Predikheren Mechelen- restauratie als ontwerpopgave

Mechthild Stuhlmacher

€ 23.344

Het Predikherenklooster in Mechelen (B) is onlangs met veel aandacht voor ontwerpkwaliteit, ruimtelijke samenhang en ensemblewaarde door een Nederlands-Belgisch team gerestaureerd en heeft als bibliotheek een nieuwe bestemming gekregen. De restauratie fungeert daarbij als drager voor de architectuur en niet andersom, zoals doorgaans het geval is. Mechthild Stuhlmacher maakte deel uit van het restauratieteam en wil in Nederland een in haar ogen ontbrekend debat stimuleren over restauraties, het ontwerpen van interventies en hoe die zich tot de monumentale waarde van de gebouwen verhouden. In deze publicatie neemt ze dit exemplarische restauratieproject als uitgangspunt om het 'Weiterbauen' als centraal thema te bespreken, uit te leggen waarom gekozen is om extreem 'zacht' te restaureren, zoals men dat in België noemt, en te laten zien welke betekenis deze aanpak heeft voor de beoogde architectuur, het gebruik en de waarde van het geheel. Daarbij wordt dieper ingegaan op de omgang met verschillende tijdslagen, hoe het begrip 'oorspronkelijkheid' wordt gedefinieerd en ingezet, en hoe architecten en restauratiearchitecten daarbij samenwerken. In de publicatie wordt deze aanpak toegankelijk gemaakt voor een breder publiek, in Nederland, België en erbuiten. De bijbehorende tentoonstelling(en) en presentaties dragen hier vervolgens aan bij. Net als het klooster betreft het boek een Nederlands-Belgische samenwerking die door Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts uit Gent wordt gepubliceerd.

website

www.kortekniestuhlmacher.nl