<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Het stallen van tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken

KettingHuls

€ 7.350

In de grote steden zijn geparkeerde fietsen nog altijd een groot issue. In toenemende mate worden er woningen gebouwd, wat betekent dat er ook meer ruimte nodig zal zijn voor de berging van fietsen. De innovatie op het gebied van fietsstalling is vooral gefocust op openbare vormen in de binnenstad, terwijl er weinig aandacht is voor hoogstedelijke woonwijken. KettingHuls doet onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouwblokken in Amsterdam en Utrecht voor het stallen van fietsen. Hiervoor werkt Huls samen met Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad en Paul van der Ree van StudioSK. De aanvraag voor een startsubsidie dient voor een ontwerpend onderzoek dat resulteert in een digitale eindreportage en een geprinte brochure. De uitkomsten van het onderzoek zullen bijdragen aan de uitwerking van kavelpaspoorten en handreikingen die kunnen leiden tot een betere integratie van het stallen van fietsen in bouwblokken.

website

kettinghuls.com