<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Het stallen van tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken

KettingHuls

€ 35.000

Wereldwijd staat de bevordering van groene mobiliteit op de agenda. Deze mobiliteitsverandering is niet alleen nodig voor het behalen van milieudoelstellingen, maar ook voor het bereikbaar en leefbaar houden van steden. Om die reden willen overheden het gebruik van het openbaar vervoer en de (elektrische) fiets stimuleren. Om deze manier van reizen als alternatief voor de auto aantrekkelijker te maken, worden fietsnetwerken uitgebreid en wordt veel aandacht besteed aan het creëren van openbare fietsenstallingen bij onder andere treinstations. Die aandacht is er nog nauwelijks voor het stallen van tweewielers in woon-werkgebouwen, terwijl het benodigde aantal stallingsplekken in toekomstige uitbreidingswijken met hoge dichtheden, zoals Haven Stad Amsterdam, daardoor vanzelfsprekend ook enorm zal zijn en dus een grote ruimtevraag zal kennen. Om te voorkomen dat de openbare ruimte straks vol staat met fietsen en scooters doet KettingHuls onderzoek naar aantrekkelijke en interessante stallingsmogelijkheden voor tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken, waarbij op de begane grond ook nog functies kunnen worden gepland die bijdragen aan de levendigheid.

website

kettinghuls.com