<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

Het Systeem

Stichting oneseconds

€ 27.928

Het project is een kruising tussen een theatrale ervaring en een spel, dat gespeeld wordt door de deelnemer en zijn smartphone. Het zal plaatsvinden in de publieke ruimte. Het project wil deelnemers bewust maken hoe systemen van organisaties steeds slimmer weten binnen te dringen in onze wereld, en zich weten aan te passen op basis van door onszelf verleende informatie. Het Systeem maakt invoelbaar wat het risico kan zijn bij het delen van informatie met een onbekende virtuele entiteit, die de deelnemer tijdens de ervaring uitnodigt om steeds een stap verder te gaan, letterlijk en figuurlijk. Eén van de belangrijkste conclusies uit het vooronderzoek is dat het bouwen van een eigen app nodig is om de beoogde ervaring te bereiken en vanuit feedback van het publiek kwam de ontwikkeling van een goede verhaallijn naar voren. Voor de vervolgfase vraagt stichting oneseconds een bijdrage voor de realisering van de app en de ervaring