<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Het Systeem

Stichting Oneseconds

€ 7.490

Met de startsubsidie wil de aanvrager de eerste stappen zetten in de ontwikkeling van een interactieve ervaring, geleid door een AI systeem. Oneseconds ontwikkelde eerder theatrale, immersieve ervaringen waarin de rol van technologie en privacy een belangrijke rol spelen. Met 'Het Systeem' wil de aanvrager invoelbaar maken hoe snel en ongemerkt je als mens deel kan gaan uitmaken van een systeem en hoe dit zich vormt naar jouw beslissingen om zijn invloed nog groter te maken. In de startfase worden twee experimenten opgezet om de onderzoeksvragen, het concept en het technische plan verder aan te scherpen. Hieraan gekoppeld vinden feedbacksessies plaatst waarvoor buiten het testpubliek sociologen, theatermakers en festivalprogrammeurs worden uitgenodigd. Op basis van de resultaten wordt een projectplan opgesteld voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de ervaring en een tournee langs theaters en festivals.