<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Het Voedselmuseum, 'n Wilde Keuze

Stichting 'n Wilde Keuze

€ 7.500

Het Voedselmuseum 'n Wilde Keuze heeft als doel ontwerpstrategieën te ontwikkelen waarmee de duurzame, inclusieve, en toekomstbestendige oplossingen die al aanwezig zijn in de marges van het voedsellandschap toegankelijk worden gemaakt voor breed publiek. Met de startsubsidie ontwikkelt Stichting 'n Wilde Keuze een eerste prototype dat het publiek op het terrein van theatergezelschap Vis à Vis in Almere meeneemt naar vier voedselwerelden; het aardehuis, het waterhuis, het verhalenhuis, en het medicijnhuis. Elk huis geeft een ervaring aan de hand van verwondering, vormgeving en interactie en per thema wordt samengewerkt met ontwerpers, kunstenaars, voedselveranderaars, of filmmakers. Voor de vormgeving van het Voedselmuseum en het waarborgen van de artistieke samenhang tussen de ruimtes werkt Stichting 'n Wilde Keuze samen met de kunstenaars en ontwerpers van Collectief Soepel. Het Voedselmuseum, bestaande uit een interactieve fysieke tentoonstelling, een onlinevertaling en een educatieprogramma, heeft als doel door middel van verbeelding en creativiteit het voedsellandschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Bezoekers worden op speelse wijze verleid om op een positieve en energieke wijze mee te denken over de mogelijkheden van verandering, zowel in het voedsellandschap als in hun eigen dagelijks leven.