<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → AV productie

Het zilveren jubileum van een bouwkavel

Edwin Trommelen

€ 25.000

Edwin Trommelen wil de realisering van het laatste grote bouwblok van het plan Borneo Sporenburg vastleggen in een documentaire. Voor het perceel aan de Ertskade zijn inmiddels vier woonblokken ontworpen en nu wordt het laatste ontwerp – De Steltloper – na ruim 20 jaar eindelijk gebouwd. In de documentaire wil de aanvrager terugkijken op de voorgeschiedenis van het plan, de eerdere ontwerpen voor deze plek en de ontwikkelingen in de Nederlandse bouwwereld van de afgelopen vijfentwintig jaar. Een scala aan tendensen trekt voorbij: het succes van een hippe nieuwe vinexwijk; de verhouding politiek en woningbouw; het gapende gat tussen sociale huur en vrije sector; crisis in de bouwwereld; bewonersinspraak; overheidsbemoeienis en onuitgevoerde plannen. Het doel is om de motieven en beweegredenen van de architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers en projectontwikkelaars te tonen. Daarnaast geeft de film inzicht in de werking van de tijd bij langdurige bouwprojecten: welke invloed economie, demografie of politiek hebben op de besluitvorming. Tot slot toont het de mening van de buurt op het gebouw, waarbij ook het tekort aan betaalbare huurwoningen in Amsterdam wordt aangekaart. Voor het maken en vertonen van de film zoekt de aanvrager in eerste instantie samenwerking met architectuurorganisaties in Amsterdam en omgeving.

website

edwintrommelen.nl