<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

HistoricALL!

Onomatopee Projects

€ 23.340

Onomatopee stelt dat de huidige benadering van designgeschiedenis niet langer voldoet aan de verwachtingen en eisen vanuit de samenleving. Met 'HistoricALL!' wil Onomatopee een experimenteel workshopprogramma neerzetten dat workshopleiders, deelnemers en publiek aanmoedigt om de gevestigde normen en (uitings)vormen van designgeschiedenis te bevragen en alternatieven voor te stellen voor een 'design history for all'. In het voorjaar van 2020 organiseerde Onomatopee 'CriticALL!', een open call voor (on)professionele alledaagse ontwerpkritiek. Deelnemers werd gevraagd een kort essay in te zenden dat een alledaags object, systeem, omgeving of construct bekritiseerde, bediscussieerde, analyseerde of daarop reflecteerde. 'HistoricALL!' kan worden gezien als een nieuwe invulling van een bewezen formule die de positie van Onomatopee als 'public cultural meeting space' versterkt en publiek engagement bevordert. Het project bestaat grofweg uit vier onderdelen: een open call, een workshopprogramma, een presentatie en een publicatie. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week en gebundeld in een publicatie.

website

www.onomatopee.net