<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Hélène Christelle Munganyende

Schrijver en ontwerper Hélène Christelle Munganyende is autodidact en werd gescout tijdens de Scout Night Eindhoven. In haar praktijk zet ze typografie in als een politiek instrument om maatschappelijke vraagstukken aan te kaarten, met speciale aandacht voor de historische en gender context van design. De aanvrager wil door middel van typografie bouwen aan een nieuw design ecosysteem. Tijdens het ontwikkeljaar onderzoek Munganyende hoe ze haar huidige werk als vormgever kan vertalen naar een intersectionele typografiepraktijk. Ze wil daartoe een vocabulaire ontwikkelen waarmee ze het klassieke beeld van 'de typograaf' bevraagt en een nieuwe vorm van typografieontwikkeling presenteert. Daarbij spelen zwarte vrouwen en Afrikaans cultureel erfgoed een hoofdrol, met de Black Beautyshop als ruimte voor ontwerp. Om zich verder te scholen stelt ze binnen ArtEZ een autonoom curriculum samen, onder begeleiding van Frank Tazelaar (hoofd afdeling Creative Writing) en volgt ze een online summerschool op het gebied van typografie bij de Royal College of Art London. Ze werkt samen met o.a. Doru Loboka, Studio ZZZAP en OSCAM. Doel is om een eigen font te ontwerpen waarmee ze een feminisme ABC samenstelt. Ze presenteert haar onderzoek in film en audio en schrijft een Intersectioneel Design Manifest. Daarnaast toont ze een audiovisuele documentaire bij het Beursschouwburg in Brussel, Van Abbemuseum en OSCAM.

website

www.munganyende.nl