<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

HMC2

BURA urbanism i.s.m. Stec Groep

€ 30.000

Hoe ziet de toekomst eruit voor Hoge Milieu Categorie (HMC) gebieden? BURA Urbanism en Stec Groep gaan in opdracht van de provincie Zuid-Holland ontwerpend onderzoek doen naar de manier waarop HMC-gebieden zich ruimtelijk en economisch kunnen ontwikkelen om optimaal te functioneren en een bijdrage te kunnen leveren aan het Nederland van morgen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.

website

www.bura.city