<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Holtland

FLUX landscape architecture

€ 44.595

De roep om nieuw bos wordt in Nederland steeds groter, zowel vanuit de politiek als vanuit de wetenschap. Niet alleen als compensatie voor CO2-uitstoot, ook worden (voedsel)bossen steeds vaker genoemd als alternatief voor de landbouw en wordt houtbouw steeds meer gepromoot als duurzaam alternatief voor bouwen in staal en beton. Volgens berekeningen zou er ca. 125.000ha nieuw bos bij moeten komen; oftewel anderhalf keer de Veluwe. In dat licht verricht Flux een ontwerpend onderzoek naar deze enorme herbebossingsopgave, met specifieke aandacht voor verschillende bostypes en een concrete ruimtelijke uitwerking. Daarbij wordt onderzocht welke bijdrage verschillende bostypes kunnen leveren aan andere grote opgaven waar Nederland zich in de eenentwintigste eeuw voor gesteld ziet zoals de landbouwtransitie, klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie. Het onderzoek bestaat uit drie delen die elkaar gedurende het proces beïnvloeden: Een inspiratieboek met nieuwe toepassingen van bos en bijbehorende kenmerken per bostypologie (1). Een serie casestudies, waarin in samenwerking met lokale stakeholders zoals WWF, Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht en Synchroon ontwikkeling voor 6 locaties ruimtelijke voorbeelduitwerkingen voor nieuw bos worden ontwikkeld (2). En een visie op de herbebossing van Nederland in 2050 en 2100 waarin de resultaten uit het bossenboek en de casestudies worden verwerkt. Aan dit project is eerder een startsubsidie verleend.

website

www.fluxlandscape.nl