<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Home at Work

Monique Smit en Annebregje Snijders

€ 9.909

Home at work van architecten Monique Smit en Annebregje Snijders is een verkenning voor een ontwerpend onderzoek naar de huisvesting van arbeiders van Nederlandse multinationals in opkomende economieën. De verkenning bestaat uit historisch onderzoek en veldwerk naar drie Nederlandse multinationals in Indonesië.

Multinationals verleggen hun productie voor een groot deel naar opkomende economieën over de hele wereld. In deze landen bouwen zij fabrieken waar lager betaalde arbeiders aan de productie van goederen werken. Waar en hoe wonen deze arbeiders tegenwoordig? En hoe zouden zij idealiter willen wonen in de toekomst? Welke visie hebben de multinationals op de leefomstandigheden van de hedendaagse en toekomstige arbeiders? Dit zijn enkele vragen die centraal staan in Home at Work. Tijdens de verkenning zullen de behoeften en de bedrijfsvisies omtrent arbeidershuisvesting van drie Nederlandse multinationals geïnventariseerd worden: Unilever, Philips en DSM. Deze drie multinationals hebben in het verleden zelf fabrieksdorpen gebouwd. De historie van deze fabrieksdorpen wordt onderzocht. Daarnaast wordt gekeken naar de hedendaagse situatie in Indonesië.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.