<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Hong Kong

Janneke Wing

€ 7.500

Illustrator Janneke Wing verdiept zich met het project 'Hong Kong' in het opzetten van een graphic novel over haar reis naar Hong Kong in tijden van politieke en maatschappelijke onrust. Bij de teruggave van Hong Kong aan China in 1997 is een 'één land, twee systemen'-regeling afgesproken. In de afgelopen jaren is de Chinese greep op Hong Kong echter sterker geworden, wat leidde tot protesten en demonstraties over vrijheid en zelfstandigheid die vreedzaam begonnen maar steeds meer geweld kenden. Met haar publicatie wil Wing de stad laten zien, de conflicten beschrijven en verbeelden en de lezer aan het denken zetten over de betekenis van vrijheid. Ze gebruikt hiervoor een speelse, losse en kleurrijke vormgeving. De startsubsidie stelt Wing in de gelegenheid om door middel van onderzoek, experimenten en reflectie een storyboard te ontwikkelen en een eerste gedeelte van de illustraties uit te werken. Met de uitkomsten van dit vooronderzoek zal ze het project vervolgens presenteren aan uitgeverijen en potentiële financiers.

website

www.jannekewing.com