<
toekenningen

Deelregeling Architectuur

Hoogbouw In Amsterdam

Stichting Van Eesterenmuseum

€ 7.500

De grote steden in de Randstad hebben steeds vaker te maken met een tekort aan woonruimten. Omdat het omliggende landschap begrensd is, wordt hoogbouw een steeds interessantere optie om aan te grijpen. Ook in Amsterdam, waar Anouk de Wit namens Stichting Van Eesterenmuseum een startsubsidie aanvraagt voor het project Hoogbouw in Amsterdam. Het project gaat over de visie op wonen in hoogbouw in Amsterdam toen en nu. De stad heeft een verdichtingsopgave van 50.000 woningen voor 2025, en ziet zich gesteld voor een enorme verdichtingsopgave en woontorens staan daarbij hoog op de bestuurlijke agenda. De aanvraag betreft het realiseren van een projectplan voor een publicatie, een expositie en een aantal bijeenkomsten voor professionals en het brede publiek over hoogbouw in de hoofdstad. In dit project werkt Stichting Van Eesterenmuseum samen met Gemeente Amsterdam (Ruimte en Duurzaamheid, Monumenten en Archeologie en stadsdeel Nieuw-West) Stichting Hoogbouw, Linda Vlassenrood (kunsthistorica, publicist en tentoonstellingsmaker) en De Vrije Universiteit (Faculteit Gedrag- en bewegingswetenschappen).

website

vaneesterenmuseum.nl