<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

Hortus Bionica

Studio Samira Boon & Sensor Lab

€ 25.000

Ontwerper Samira Boon werkt aan een verkennend onderzoek in samenwerking met Sensor Lab naar de integratie van sensoren in de 3D textiele structuren die de ontwerper in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de specifieke processen en variabelen die van invloed zijn op een sensor-gedreven systeem. Met de resultaten kunnen omgevingscondities efficiënter vertaald worden naar zinvolle reacties en bewegingen die ingezet kunnen worden voor een meer duurzame, adaptieve en interactieve architectuur. Concreet worden er data verzameld over hoe Archifolds 2.0 reageert op aspecten zoals licht, UV-licht en temperatuur. Daarbij worden mogelijkheden gezocht voor het vertalen van de data naar relevante aspecten, zoals gebruikersbeleving. In de slotfase van het project wordt een meet-up georganiseerd waarin het op innovatieve wijze inzetten van textiel en technologie centraal staat.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.