<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Evenement

How can we fuel AI with emotional data?

WE ARE DATA

€ 15.980

Wij zijn data. Elke beweging, elke handeling, elke keuze die we maken genereert data. Willen we dit? Willen we deze data afstaan aan voor ons onbekende partijen? Hoe ver mag technologie ons privédomein binnendringen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, reist de 'We are data mirror cube' naar Wenen. Deze multimediale installatie is van november 2020 tot en met juli 2022 onderdeel van de expositie over Artificial Intelligence in het Technisches Museum in de Oostenrijkse hoofdstad. We are data organiseert in samenwerking met het museum en lokale partners in mei 2021 een (digitaal) evenement met het thema 'How can we fuel AI with emotional data?'. Het doel van dit inhoudelijke programma is om het publiek op een creatieve, speelse en interactieve manier tot een dieper inzicht te laten komen over de effecten van technologie en data binnen onze samenleving. De gespreksonderwerpen worden gekoppeld aan de drie stappen die nodig zijn om AI met emotionele data te voeden: individuen met hun data, technische mogelijkheden om deze data af te lezen en te verwerken, en als derde de toepassing van deze data. Elk van deze stappen kent zijn eigen beperkingen, voordelen en gevaren. Het programma wordt audiovisueel ondersteund met drie films op basis van interviews met experts binnen het vakgebied van data en AI. Deze films zullen daarna worden gebruikt voor online communicatie, educatiedoeleinden en als mogelijk toekomstig programma op andere locaties.

website

wearedata.nl