<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

How to consume Romie 18

Studio Adela & Gennerper Hoeve

€ 25.000

Junyan Tan is in 2018 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven aan de Master Food Non-Food. Haar praktijk richt zich op het vertalen van ons complex voedselsysteem naar het brede publiek. Hiervoor gebruikt ze een integrale ontwerpstrategie, waarin ze niet alleen rekening houdt met de zintuigelijkheid van voedsel, maar ook voedingswaarde, ecologie en duurzaamheid. Voor het project 'How to consume Romie 18' werkt ze samen met de biodynamische boerderij Gennerper Hoeve. Gebruikmakend van de faciliteiten en kennis van de Gennerper Hoeve, gaat Tan onderzoeken wat er gebeurt als je een specifieke koe uit de kudde en bijbehorend systeem onttrekt. Wat betekent dit voor het vlees? Hoe beïnvloedt dit het distributieproces en de verkoop? En wat kan dit betekenen voor onze relatie met het dier? Het doel is om tot een nieuw systeem te komen voor melkproductie in Nederland. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in twee diners en een tentoonstelling.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.