<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

How to trip over data: Steps towards

Richard Vijgen

€ 7.500

Ontwerper Richard Vijgen onderzoekt nieuwe manieren om big data inzichtelijk te maken aan de hand van installaties en interactieve datavisualisaties. Met het project 'How to trip over data: Steps towards' wil Vijgen de infrastructurele ruimte van smart cities zichtbaar, leesbaar en bruikbaar maken. Het vertrekpunt hiervoor is de creatie van een alternatieve kadastrale kaart in 3D, die nieuwe verbindingen blootlegt tussen informatieve, fysieke en sociale aspecten in de stedelijke ruimte. De kaart dient vervolgens als basis voor een interactieve installatie en een applicatie. Via deze interventies wil Vijgen een 'volkskadaster' creëren, die het publiek niet alleen inzicht verschaft in gegevens die doorgaans louter bij de gemeente liggen, maar die ook oproept tot participatie en empowerment. Het project betreft een samenwerking tussen Richard Vijgen en Roy Bender, assistent professor Department of Industrial Design TU Delft.