<
toekenningen

Huishonger

Joes + Manon

€ 25.000

Huishonger is een verbastering van de term huidhonger, de primaire behoefte naar fysieke aanraking. Met Huishonger benadrukt de social designstudio Joes+Manon dat een dak boven je hoofd ook een primaire levensbehoefte is. In de eerste fase van het traject onderzocht het ontwerpbureau samen met de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Rochdale en de welzijnsorganisatie De Regenboog Groep de mogelijkheden voor tijdelijk huisvesting van dak- en thuisloze jongeren op diverse braakliggende terreinen in Amsterdam. De ontwerpers benadrukken dat dit zeker geen vervanging van permanente huisvesting is, maar gaat om het bieden van een woonruimte van waaruit kan worden gezocht naar een vastere woning. Op basis van het onderzoek heeft het team kansen en perspectieven gedestilleerd die ze in vijf toekomstscenario's, ofwel vijf 'huishongerpakketten' hebben samengevat. Elk pakket bestaat uit een aantal basisvoorwaarden waar de tijdelijke woning aan moet voldoen, maar heeft een verschillend businessmodel en verschillende projectpartners. In de vervolgfase van het traject werkt het team het pakket 'De Kleurrijke Festivalmix' uit tot een breed gedragen voorstel voor een tijdelijk 'dorp' op een stuk grond in Amsterdam. Dit doet de aanvrager door eerst met de bestaande partners en externe experts een sluitende businesscase te ontwikkelen. Vervolgens onderzoeken zij de (woon-)wensen van de beoogde bewoners. Ook betrekken zij omwonenden om draagkracht in de buurt te creëren en stigmatisering van de jongeren tegen te gaan. De uitkomsten verwerkt Joes+Manon in een schaalmodel. Het proces wordt vastgelegd in een korte film.

Geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren. In de eerste fase van deze open oproep werd 'Huishonger' ook ondersteund met € 25.000.

website