<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Human Mining and the Artificial Body Part Urn

Tessa Petrusa

€ 7.500

Ontwerper en antropoloog Tessa Petrusa wil een ethisch debat op gang brengen over het gebruik van de mens als 'grondstofmijn', aan de hand van een designobject (urn). Startpunt van het project is het Nederlandse bedrijf Orthometals dat wereldwijd kunstmatige lichaamsdelen recyclet en inzicht heeft in secundaire grondstoffen en daaraan gekoppelde sociaal maatschappelijke vraagstukken. Wat gebeurt er na crematie met kunstmatige lichaamsdelen in het menselijk lichaam, zoals pacemakers, stents, cochleair implantaten, schouderimplantaten, kunstheupen, kunstknieën, coils, vullingen en gebitsprotheses? De (edel)metalen uit implantaten worden dan ingezameld en weer teruggebracht in onze grondstoffencyclus. De uit het lichaam 'gewonnen' grondstoffen betreffen vaak kostbare materialen, zoals goud, kobalt en platina. Tessa Petrusa wil vooronderzoek verrichten om de complexe vraagstukken in kaart te brengen die ontstaan bij het hergebruiken van kunstmatige lichaamsdelen. Zij onderscheidt twee onderzoeksrichtingen: wat voor kansen biedt de grondstoffencyclus rond het menselijk lichaam en aan welke ethische vragen raakt dit, zoals van wie zijn de grondstoffen? Daarnaast onderzoekt ze de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die hieruit naar voren komen, zoals de toegang tot medische innovaties, uitbuiting van werknemers in mijnen en de belasting van het milieu. In de startfase wordt vooronderzoek gedaan: literatuur- en veldwerkonderzoek en veertien diepte-interviews. Het project zal uiteindelijk leiden tot het ontwerpen van een urn als 'critical design object' en een debat tijdens de Dutch Design Week 2021.

website

www.tessapetrusa.com