<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

Humid World

Giuditta Vendrame

'Humid World' is een onderzoeksproject van ontwerper Guiditta Vendrame dat plaats vindt in het kader van het programma 'At The Border' van A/D/O, een creatieve broedplaats opgericht door MINI in Greenpoint (Brooklyn, NYC). De organisatie richt zich op de toekomst van de stedelijke omgeving. Jaarlijks nodigen zij onderzoekers, wetenschappers, stedenbouwers, architecten, ontwerpers en activisten uit om tot vernieuwende ideeën en oplossingen te komen voor hedendaagse maatschappelijke opgaven. In de periode 2019-2020 staat het herdefiniëren van grenzen als ruimtes voor inclusie, creativiteit en progressie centraal. Binnen dit kader, focust Vendrame op de Atlantisch oceaanbodem. Deze bodem is niet statisch, maar voortdurend in beweging door het botsen en uit elkaar drijven van tektonische platen. Door dit fluïde perspectief als uitgangspunt te nemen, beoogt Vendrame de statische en controlerende functie van de grens te ondervragen en te komen tot nieuwe betekenissen. Tijdens haar werkperiode bij A/D/O gaat Vendrame ook een aantal instellingen en archieven bezoeken, waaronder de 'Smithsonian' (Washington, DC), 'Natural History Museum' (New York City, NY), Wood Hole Oceanogrpahic Institution (Woods Hole, MA), de Library of Congress en de Geography and Map division (Washington DC). Voor het ontwikkelen van een speculatief design scenario in dialoog met ontwerpbureau Dunne&Raby. In juni 2020 worden de resultaten van het onderzoeksprogramma gedeeld met een publiek in de vorm van een tentoonstelling en event in New York. Vendrame heeft de ambitie om de opgedane kennis ook in Nederland te delen via in TAC Eindhoven of Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.