<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

I Repeat

Zara Atelj

€ 7.500

'I Repeat' is een ontwerpend onderzoek naar herhaling en repetitie in textielontwerp. Zara Atelj gaat op zoek naar een alternatieve definitie van patroonontwerp, waarbij met softwaretools patronen worden gevormd die tot unieke resultaten in het productieproces zullen leiden. Met de startsubsidie wil Atelj meer inzicht krijgen in bestaande productieprocessen in de textielindustrie en onderzoeken hoe door middel van relatief eenvoudige software veranderingen in de productie kunnen worden aangebracht. Het uiteindelijke doel is om door middel van de software personalisatie in productielijnen mogelijk te maken. Op basis van het onderzoek zal Atelj een aantal eerste schetsontwerpen creëren waarmee de potentie en uitvoerbaarheid van de opgedane principes kunnen worden getest en vertaald naar een concreet projectplan. Voor de ontwikkeling van de software zal Atelj samenwerken met ontwerpstudio RNDR.

website

www.atelj.ch