<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

ICONS

Loebzuiver

€ 7.460

'ICONS' is een multiplayer shooter game die zich afspeelt in een alternatieve geschiedenis en toekomst waar tijdreizen mogelijk is. In de startfase wil de aanvrager onder meer tests en onderzoek doen naar software, tools en plugins in de Unreal Engine, een online omgeving opzetten om samen te werken, Enkhuizen in 1609 opzetten als eerste testomgeving en onderzoeken welke visuele kwaliteit in korte tijd en met beperkte middelen kan worden bereikt. De aanvrager wil de iconische historische locaties op cinematografische wijze neerzetten en daarmee spelers het gevoel geven dat ze echt aanwezig zijn op die plekken en in die tijd. Na de eerste fase zal worden toegewerkt naar een MVP met het oog op potentiële investeerders.