<
toekenningen

Non-fictie Transmediaregeling → Website / applicatie

If you are not there, where are you?

Cerutti Film

€ 100.000

'If you are not there, where are you?' handelt over absences, een lichte vorm van epilepsie die vooral bij kinderen voor komt. Kinderen zijn tijdens de absence 'even weg' maar ervaren desondanks krachtige beelden. Regisseur Maartje Nevejan is als ervaringsdeskundige al lange tijd op zoek naar een taal of vorm om het gevoel van een absence uit te drukken. In de context van het project zijn tien ervaringen van kinderen en jongvolwassenen volgens een mapping methodiek beschreven. Vervolgens hebben de deelnemers samen met kunstenaars gewerkt aan het verbeelden van hun ervaring. De aanvraag richt zich op de ontsluiting van de tien ervaringen en de artistieke verbeeldingen hiervan, via een webomgeving en een serie inspiratieavonden die worden georganiseerd in samenwerking met Spui25, Beautiful Distress en de KNAW. Daarnaast vindt aanvullend artistiek onderzoek plaats vanuit het Lectoraat Performatieve Maakprocessen van de HKU en wordt samen met Monobanda een VR-Game ontwikkeld. Guido van Driel maakt in het kader van het project een graphic novel. Cerutti Film vraagt aan voor de realiseringsfase van het project 'If You Are Not There Where Are You?', nadat aan het project eerder een bijdrage voor ontwikkeling is toegekend.

Dit project is ondersteund in het kader van de Non-Fictie Transmediaregeling die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds uitvoerde. De Non-Fictie Transmediaregeling was gericht op het onderzoek naar nieuwe journalistieke vormen van online storytelling en innovatieve combinaties van mediagebruik. De regeling had als doel makers in staat te stellen nieuwe verhalen te vertellen en een nieuw publiek te bereiken.