<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → AV productie

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Unlisted Roots

€ 20.800

'Ik zie ik zie wat jij niet ziet' is een multimediaproject over politiek en jongeren van ontwerper Ruben Pater en filmmaker Amanda van Hesteren. Samen met de jongste generatie kiezers wordt onderzocht wat hen politiek gezien bezighoudt en welke media ze gebruiken om hun mening hierover te uiten. Hierbij ligt de nadruk op de laagdrempeligheid van video en sociale media als middel om een politiek debat te voeren en/of te openen. Het beoogde eindresultaat bestaat uit zeven multimedia prototypes, van waaruit in nauwe samenwerking met jongeren drie pilots worden doorontwikkeld. Alle opgedane kennis over het onderzoeks- en ontwikkelingsproces zal worden gedeeld met het werkveld en scholen via een website, lezingen en in workshops. Pater en Van Hesteren gaan een samenwerking aan verschillende kennispartners om in contact te komen met diverse scholen, en via deze weg in co-creatie met jongeren de prototypes en pilots te ontwikkelen. De resultaten worden tevens gepresenteerd op Impakt Festival 2018.