<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Imagination and Friction – A Dutch Vision on Public Library Architecture

Stichting nai010 uitgevers

€ 7.500

Nai010 uitgevers wil met 'Imagination and Friction' een publicatie maken die reflecteert op de uitdagingen die de transitie van het openbare bibliotheekwezen heeft op de architectuur van bibliotheekgebouwen en hun functioneren in de stad. Auteurs Joyce Sternheim en Rob Bruijnzeels gaan daarover in gesprek met Nederlandse toparchitecten die in binnen- en buitenland openbare bibliotheken hebben gebouwd, en deskundigen op het gebied van publieke ruimte en gebiedsontwikkeling. In deze publicatie worden de uitdagingen, waar wereldwijd zo'n vierhonderdduizend openbare bibliotheken voor staan, onderzocht en geanalyseerd. De centrale vraag is: Hoe kan de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving tot een nieuw gebouwtype leiden met een eigen leesbare architectuur? Aan de hand van diverse interviews met Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, bestuurders en bibliotheekexperts worden praktijkverhalen, analyses en oplossingen in kaart gebracht om de openbare bibliotheek toekomstbestendig te maken. Doel van het boek is om tot vernieuwende architectuur van openbare bibliotheken te komen en een brug te slaan tussen bibliotheekinnovatie en vernieuwende architectuur.