<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Imagination and Participation

Stichting nai010 uitgevers

€ 23.448

Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim zijn bibliothecarissen die zich al geruime tijd bezighouden met de transitie van het bibliotheekwerk en de gevolgen daarvan voor architectuur en de inrichting van bibliotheekgebouwen. Ze stellen dat openbare bibliotheken voor urgente uitdagingen staan, waarbij het zaak is de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving te onderzoeken, te analyseren en uit de praktijk verhalen, analyses en oplossingen in kaart te brengen om de architectuur van de openbare bibliotheek te innoveren en toekomstbestendig te maken. Hiervoor voeren de auteurs gesprekken met gerenommeerde Nederlandse architecten, architectuurhistorici, planologen, stedenbouwkundigen en vooraanstaande mensen uit de bibliotheekwereld. Het resultaat van al deze gesprekken combineren zij met hun eigen inzichten en praktijkervaring om vervolgens nieuwe uitgangspunten op te stellen voor de bouw van openbare bibliotheken. Dit wordt verwerkt tot een publicatie die bestaat uit vier hoofdstukken, afgewisseld met interviews met architecten. De vier hoofdstukken zijn: Verkenning van de veranderingen, Via beeldmateriaal zoeken naar een typologie, Rol van participatie in relatie tot de openbare bibliotheek, en Verbeelding, wat een synthese is van de inzichten uit de interviews en eigen inbreng. De publicatie dient hiermee een relevante bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van de openbare bibliotheek en de stedelijke inbedding, op zowel regionale, landelijke als mondiale schaal. Het team wordt bijgestaan door een redactieraad met diverse deskundigen en de publicatie wordt uiteindelijk uitgegeven door nai010 uitgevers.


Beeld: Brabantbibliotheek. Ontwerp MVRDV Winny Maas, 2000, onderdeel van het project Bibliotheken 2040

website

www.nai010.com