<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Imagine Expanded | Things to Come

Imagine Film Festival

€ 40.000

Imagine Film Festival is het grootste festival in Nederland gewijd aan de fantastische film. Het festivalprogramma kent drie pijlers: het hoofdprogramma, thematische programma's en een programma voor professionals, studenten en makers. Voor de editie van 2020 is gekozen voor twee themaprogramma's: 'Imagine Expanded' en 'Nature Strikes Back'. Met Imagine Expanded zoekt het festival naar vormen van convergentie tussen fantastische genres over verschillende audiovisuele media. Door film, gaming en VR in samenhang met elkaar te presenteren, wil het festival als verzamelruimte en collectieve ervaring op zichzelf een 'scherm' en een medium van verruimde verbeeldingskracht worden. Programmaonderdelen zijn onder andere de Career Talk, de Imagine VR-competitie, spotlightpresentaties en Level Up, een showcase van nieuwe Nederlandse games. Binnen Nature Strikes Back gaan (klimaat)wetenschappers, futurologen en filmmakers in het wetenschapsprogramma 'Things to Come' in op de gespannen relatie tussen mens en natuur. Het festival vindt plaats van 15 tot en met 25 april 2020 in Eye in Amsterdam.

website

imaginefilmfestival.nl