<
toekenningen

Deelregeling Festivals

Imagine Film festival

Imagine Film festival

€ 40.000

Het Imagine Film festival is het enige festival in Nederland dat gewijd is aan de fantastische film. Het programma van Imagine bestaat uit drie delen: het hoofdprogramma, de thematische programmering en het programma voor makers, studenten en professionals. Imagine Film Festival vraagt een bijdrage voor de realisatie van de themaprogramma's 'New Stories in Virtual Reality and Gaming' en 'Things to Come'. Met New Stories in Gaming and VR richt het festival zich op de voorhoede van de technologische en artistieke vernieuwing binnen de fantastische film. De driehoek fantastische film-gaming-VR is voor Imagine reden om dit themaprogramma te wijden aan de interactieve verhalen binnen gaming en VR. In Nieuw Nederlands Gamepeil wordt een platform geboden en worden makers direct aan het publiek gekoppeld. Programmaonderdelen zijn het platform Nieuw Nederlands Gamepeil, een masterclass van de Britse journaliste en gamescenariste Rhianna Pratchett en de presentatie van Cyberpunk 2077 van studio CD PROJECT RED. Het programma Things to Come levert aan de hand van wetenschap en sciencefiction een speculatieve blik op de toekomst. Vanaf 2019 wordt de nieuwe thuisbasis van Imagine de campus Roeterseiland, waarbij Kriterion en CREA de twee belangrijkste locaties zijn. Ook vinden programmaonderdelen plaats in de Athenaeum Boekhandel, Artis, Desmet Studio's, de verschillende universiteitsgebouwen en de Hortus. De campus biedt ook de mogelijkheid voor openluchtvoorstellingen. Het festival vindt plaats van 10 tot 12 april 2019 in Amsterdam.

website

imaginefilmfestival.nl