<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

Immersive Journalism: From news reporting to news experiences

Jim Brady

€ 24.060

Het project behelst een onderzoek naar het gebruik van onder meer Virtual Reality technologie om nieuwe vormen van immersieve journalistiek te bedrijven. De eerste fase van het project richt zich op de deconstructie van de huidige opvatting van immersieve journalistiek als zijnde een realistische en empathie verhogende benadering van nieuws situaties. In de tweede fase wordt een interactieve installatie ontwikkeld die te zien zal zijn tijdens de Dutch Design Week in de TU/e Innovation Space. Hier aan gekoppeld verschijnt een online publicatie en worden debatten georganiseerd met ontwerpers, journalisten en technische experts. De verwachting is dat de nieuwe media tot een nieuw paradigma in verslaggeving kunnen leiden.