<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Impakt

€ 100.000

Aan de hand van het werk van hedendaagse kunstenaars onderzoekt IMPAKT hoe ontwikkelingen in technologie en media ons leven veranderen. IMPAKT biedt een platform voor de kritische analyse van technologie en het creatief gebruik daarvan. In het IMPAKT jaarprogramma 2020 staan diverse thematische lijnen centraal. Rock, Paper … Computer! biedt een filosofische kijk op het element “spel” in onze cultuur en hoe deze zich verhoudt tot het geloof in technologie. In The Grand Narrative wordt de rol van digitale cultuur en moderne media onderzocht bij het beïnvloeden van maatschappelijke processen en het scheppen van een invloedrijk politiek narratief. Het IMPAKT Festival 2020 Zero Footprint belicht de invloed van ons handelen op het klimaat en onze leefomgeving en onze relatie tot de natuur. IMPAKT ondersteunt ook de ontwikkeling van jonge kunstenaars, onder andere door opdrachten en coproducties. In het EMAP programma biedt IMPAKT residencies aan waarin kunstenaars nieuw werk produceren en vervolgens presenteren bij de Europese partners van IMPAKT. Het jaarprogramma 2020 bevat twee bijzondere projecten. Full Spectrum Curatorship is een trainingsprogramma voor jonge curatoren die werkzaam willen zijn in de digitale cultuur en mediakunst. BEYOND is een nieuw interactief platform waarop kunstinstellingen hun programma op een hedendaagse en verdiepende manier kunnen delen met hun publiek. IMPAKT werkt onder meer samen met het Centraal Museum, SPRING, HKU, Universiteit Utrecht, V2, New Emergences, Avans / St. Joost en de KABK. Op internationaal niveau werkt het platform samen met Ars Electronica, transmediale, NRW-Forum, De Metamarathon, Serpentine Galleries, en het European Media Art Festival.

website

impakt.nl