<
toekenningen

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

IMPAKT 2021-2024

€ 925.720

Onder voorwaarde toegekend, € 231.430 per jaar gedurende vier jaar

IMPAKT is een in Utrecht gevestigde instelling die lange tijd vooral bekend stond om de organisatie achter het gelijknamige festival. Sinds enkele jaren is de aandacht meer komen te liggen op een doorlopende programmering. Deze ontwikkeling is versterkt met de ingebruikname van een nieuwe locatie in 2018 op de Lange Nieuwstraat. IMPAKT gebruikt de autonome positie en het vermogen van kunst om mensen te prikkelen om de belangrijke discussies in onze samenleving te voeden. IMPAKT stelt dat de invloed van technologie en media op ons leven steeds ingrijpender zijn. Niet alleen ons dagelijkse leven, maar grotere maatschappelijke kwesties worden beïnvloed.

IMPAKT bestaat dertig jaar en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het presenteren van video, nieuwe media, internet en digitale technologie in de kunst. In de beschrijving van haar visie zegt IMPAKT onder meer: 'Kunst mag verwarrend en eigenzinnig zijn. Vanuit deze positie kan het een aanvullende rol spelen in het maatschappelijk debat. (…)' In haar programma's zoekt IMPAKT naar nieuwe vormen waarin de kunst invulling kan geven aan zijn maatschappelijke en kritische functie.' In haar profilering positioneert IMPAKT zich nadrukkelijk als verbindend tussen de hedendaagse kunst en de digitale cultuur.

IMPAKT is geworteld in de stad Utrecht waarbij het deelneemt aan verschillende structurele overleggen en wordt samengewerkt met onder andere RAUM, SETUP, Creative Coding Utrecht en Le Guess Who. Op landelijk niveau wordt regelmatig opgetrokken met V2_ (Rotterdam) en STRP (Eindhoven). De belangrijkste ambities voor de periode 2021-2024 zijn de ontwikkeling van het centrum tot een landelijk toonaangevende plek voor kritische mediacultuur en de groei van de bezoekerscijfers. De organisatie wil een vol jaarprogramma brengen, met het jaarlijkse IMPAKT Festival, tentoonstellingen, bijzondere events en projecten, en een sterk online aanbod met kunst, reportages, registraties en andere interactieve, discursieve en verdiepende projecten. Van de exposities die IMPAKT jaarlijks realiseert, zal er in elk geval steeds één verbonden zijn aan het IMPAKT Festival. Andere exposities zullen verbonden zijn aan de Europese samenwerkingen waar IMPAKT aan deelneemt. Dit zijn de tentoonstelling van CODE in 2021, Radical Ancestry in 2022, Zoextropy in 2023 en een tentoonstelling met binnen EMAP geproduceerde werken in 2024. IMPAKT maakt daarbij gebruik van gastcuratoren.

IMPAKT kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.


website